Loading...

Brugerbetingelser, etisk grundlag og ansvarsfraskrivelse

Vi har nogle regler, du skal overholde og nogle ting, du skal vide. Vi ønsker at beskytte dit privatliv bedst muligt. Vi ønsker, at Livsnettet kommunikerer i øjenhøjde og ikke med løftede pegefingre, men tilskynder selverkendelse og selvmotivation. Livsnettet henvender sig til alle fra 12-? år, og i fald du er under 18 år, skal en forælder eller værge læse og godkende disse regler.

1. Generelle oplysninger og informationer på Livsnettet må ikke bruges i stedet for professionel rådgivning eller behandling af autoriseret læge eller anden relevant fagperson. Den enkelte bruger er selv ansvarlig for vitterligheden af det materiale, der lægges på Livsnettet. Er du i tvivl om de informationer, du finder herinde, er det vigtigt, du selv tager ansvar for at kontakte læge, socialrådgiver eller patientforening for fagspecifikke råd og vejledning. Du må aldrig negligere professionel medicinsk vejledning til fordel for noget, du har læst på Livsnettet. De oplysninger, der gives på Livsnettet, tilsigter at støtte, men på ingen måde erstatte de forbindelser, der ellers måtte eksistere mellem en bruger/informationssøger og hans/hendes sædvanlige læge og eksisterende patientforeningsnetværk

2. Livsnettet anbefaler ikke specifikke behandlere eller behandlinger, procedurer eller holdninger. Vælger du at følge de råd og vejledninger, du finder herinde, sker det på eget ansvar. Hverken Livsnettet, dets forfattere eller andre bidragydere til generelt materiale, kan direkte eller indirekte gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer.

3. Når du gennemfører registreringsprocessen korrekt, bliver du bruger af Livsnettet. Du kan til enhver tid få slettet din profil, ved at skrive til kontakt@livsnettet.dk. Som bruger af Livsnettet oplyser du en række personlige informationer, og vi forudsætter, at du accepterer Livsnettets retningslinjer for behandling af personlige oplysninger. Du er indforstået med, at vi anvender disse i overensstemmelse med gældende lovgivning. Når du opretter din profil, svarer du for, at alle informationer, du oplyser, er korrekte, at du opdaterer dine informationer, samt at din brug af Livsnettet ikke overtræder nogen gældende love og regler. Tænk nøje over hvilke informationer, du udleverer på din profil, og hvad du vælger at dele med andre. Oplys aldrig dine koder, kontonumre, CPR numre eller lignende.

4. Når du opretter en profil, skal du indtaste et brugernavn. Du kan vælge dit eget navn, eller et 'alias' (kælenavn, osv). Dit brugernavn må ikke skabe forvirring eller være misledende eller overtræde copyright, patentregistrering eller være stødende eller vulgært. Du må ikke reklamere i dit brugernavn. Livsnettet forbeholder sig ret til at afvise et brugernavn. Du er fuldt ansvarlig for enhver handling, du foretager dig på Livsnettet. Vi forbeholder os enhver ret til at blokere eller helt afslutte en brugers profil med øjeblikkelig varsel, i fald vi vurderer det nødvendigt, og IP-adressen blokeres for fremtidig adgang.

5. Når du opretter din profil, vil du ligeledes blive bedt om at vælge en adgangskode. Du alene er ansvarlig for at opretholde adgangskodens sikkerhed. Du må ikke bruge en anden brugers profil og/eller adgangskode, eller videregive din adgangskode til tredje part. Hvis du mistænker nogen for at bruge din profil eller have adgang til din adgangskode, skal du straks skrive til kontakt@livsnettet.dk.

6. Når du har oprettet din profil, vil den i løbet af max tre dage blive godkendt, hvorefter du modtager en mailbekræftelse. Hvis du ikke modtager denne mail, eller oplever problemer med adgangen til Livsnettet, skal du skrive til kontakt@livsnettet.dk Husk at beskrive problemet samt oplyse email og/eller brugernavn.

7. Du må ikke oprette profiler i en andens navn. Du må ikke udgive dig for at være en anden eller bruge urigtige data på Livsnettet. Livsnettet påtager sig ikke ansvar for kommunikation eller materiale, som brugerne sender til hinanden. Du har selv ansvaret for, hvad du skriver i et åbent rum og kan blive gjort ansvarlig herfor.Du skal således overholde gældende lovgivning. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg uden varsel. Du skal rapportere misbrug af Livsnettet ved at skrive til kontakt@livsnettet.dk

8. På Livsnettet er vi meget opmærksomme på det positive fokus. Sørg således for at anvende anstændigt sprog, værdig optræden og udvise respekt og empati overfor andre. Du tager i betragtning, at det skrevne ord kan virke hårdt eller stødende, samt at misforståelser nemt opstår. Ironi og sarkasme kan f.eks. være næsten umuligt at forstå. Du accepterer hermed også, at der kan være andre brugere, der ikke har samme værdier eller overbevisninger, som du selv og bedes så vidt muligt udvise såvel tålmodighed, indlevelse og tilgivende adfærd. Livsnettet er et upolitisk forum.

9.Livsnettet er IKKE en dating-side. Det er ikke tilladt at komme med kommentarer eller opfordringer af sexuel karakter til andre brugere.

10. Når du opretter profil, sker der en registrering af dine personlige oplysninger i en lukket database. Ved oprettelse giver du os ret til at fremsende dig nyheder eller relevante tilbud. Du kan på ethvert tidspunkt slette din profil ved at sende en mail til kontakt@livsnettet.dk. Bemærk, at når din profil slettes, slettes samtidig alle dine data, indlæg, billeder m.v. og kan ikke rekonstrueres.

11. Dine data kan på anonymt niveau indgå i undersøgelser med henblik på statistik, forskning eller tendensvurderinger. Dine personhenførbare personlige data vil i de tilfælde være fjernet, med mindre du har givet os tilladelse til andet. Dine oplysninger lagres i et datamiljø, der er så sikkert, som det efter rimelighedens grænser lader sig gøre. Selvom Livsnettet forsøger at beskytte dine data, kan vi ikke fuldt ud garantere for ukrænkelig sikkerhed. Livsnettet kan heller ikke garantere for følgerne af eventuelle sikkerhedsbrud og kan på ingen måde stilles til ansvar herfor.

12. Livsnettet er udelukkende til personligt brug og må ikke anvendes til reklame, kommerciel interesse eller salg medmindre dette specifikt er skriftligt aftalt, anmodet om hos eller godkendt af Livsnettet. Du må kun lægge materiale (af alle tænkelige slags) på Livsnettet, som du har rettigheder til. Livsnettet fralægger sig ansvar for brugernes indhold og rettigheder til dette. Du accepterer ikke at bruge, kopiere eller på nogen måde distribuere materiale fra Livsnettet, medmindre skriftlig accept hertil specifikt er givet i hvert tilfælde.

13. Livsnettet er uafhængig af faglige, politiske, religiøse eller økonomiske særinteresser. Det er Livsnettet mål at tjene brugerne på den bedste og mest forsvarlige måde uden skelen til særinteresser. Denne uafhængighed og integritet er en afgørende hjørnesten i Livsnettets arbejde for at sikre maksimal gensidig tillid.

14. På nuværende tidspunkt er det gratis at oprette profil på Livsnettet. Selvom det ikke er nuværende plan at lave brugerbetaling for Livsnettet, accepterer du med din oprettelse, at Livsnettet forbeholder sig ret til at ændre brugerbetingelser, herunder også brugerbetaling. Det vil i så fald blive varslet på Livsnettet.

15. Det er ikke tilladt at lave nogen former for reklame, indsamlinger (ej heller af underskrifter) eller anden annoncering uden skriftlig specifik tilladelse fra Livsnettet. Det er ikke tilladt at rekruttere brugere til fora eller grupper uden for Livsnettet.