Loading...

  KOMMENDE PROJEKTER


  MØD NYE MENNESKER I DIT LOKALOMRÅDE
  Vi mødes altid den 1. Søndag i måneden til hyggelig fællesspisning.


  GRUPPER I ALLE REGIONER
  Støtte, sparring og inspiration. Dine livserfaringer i selvhjælpegrupper er værdifulde. Vi mødes udfra tesen ”Når vi løfter i flok, kan vi flytte bjerge”.


  DANMARKS STØRSTE JULEFEST
  Uanset livssituation har vi alle ret til JULEGLÆDE, og vi inviterer derfor igen i år til en unik og anderledes julefest. Vi har de sidste mange år stået bag de største julefester nogensinde og i år gentager vi successen.

  NETVÆRKSGRUPPER

  VI MØDES TIL SÅKALDTE LIVSNET-TRÆF

  Livsnettet tager udgangspunkt i at alle, der gennemgår livsforandrende perioder eller udfordrende omstændigheder, kan have glæde af støtte, sparring og socialt fællesskab og dermed komme videre. Samtidig kan vi opleve, at det at give og være der for andre giver en gevinst udfra tesen: ”Når jeg hjælper andre – hjælper jeg også mig selv”.

  Vores vision med Netværksgrupperne og Livsnet Træf er, at supplere online livet med fysiske møder i trygge rammer, hvor vi kan tale sammen om alt det, vi kan, i stedet for at fokusere på det, vi ikke kan. Netværksgrupperne er skræddersyet til, at  du uforpligtende kan deltage.

  Netværksgrupperne tilbyder valgmuligheder og et fællesskab med ligesindede, hvor der kan skabes og vedligeholdes gode relationer. Grupperne samles  f.eks. om et tema, en udflugt, et foredrag, et cafebesøg eller en anden aktivitet som vælges af gruppen selv, eller som "søsættes" af gruppens tovholder(e).


  EN LOKAL NETVÆRKSGRUPPE BESTÅR AF FØLGENDE:

  • - en lukket gruppe på Livsnettet. Årsagen til at gruppen er lukket, skyldes at medlemmerne i gruppen opretter albums med billeder fra møderne.
  • - deltagere der bor inden for en radius af max.  60 km. 
  • - deltagere der mødes min. 2-4 gange årligt til fx. et tema med en foredragsholder, et cafémøde, julefrokost eller lign.
  • - min. 1-2 tovholdere.

  EN LOKAL NÆTVÆRKSGRUPPE ER FOR DIG DER ØNSKER AT:

  • gå nye veje for at skabe nye gode relationer.
  • være medlem af en mindre lukket gruppe, hvor tillid og tryghed er i fokus.
  • give videre af erfaringer, støtte og som har lyst til at dele ud og sparre med de andre.
  • lære nye mennesker at kende på en ny måde og dermed skabe en ny vennekreds.

  DIT UDBYTTE SOM MEDLEM:

  • - du gør selv noget aktivt for at skabe nye gode relationer i dit liv.
  • - du kan få nye indsigter, brugbare redskaber og fornyet energi til at håndtere en udfordrende livssituation.
  • - du får mulighed for at støtte og vise omsorg for mennesker.
  • - du udvider din vennekreds og får måske nye stærke venskaber – for livet.

  FOR TOVHOLDERE:

  Genkender du dig selv i noget af det følgende, vil du være oplagt Tovholder i en netværksgruppe:

  • - du kender på egen krop de processer livs-forandrende omstændigheder/forandringer kan skabe.
  • - du er eller har været pårørende og været tæt på andre i kortere eller længere tid med livsændrende omstændigheder. 
  • - du er behandler, professionel eller arbejder med mennesker og kender derigennem til de behov, Livsnettets målgruppe kan have.
  • - du kender til 'de dybe huller' - og har ikke mindst overskud til at støtte andre i at komme op af dem igen.
  • - du har lyst til at være med til at gøre en forskel.

  TOVHOLDERNE SKAL HJÆLPE MED AT SIKRE:

  • - der er en positiv dialog i gruppen.
  • - deltagerne mødes min. 2-4 gange årligt.
  • - nye medlemmer af gruppen føler sig velkomne.
  • - nye medlemmer præsenteres og introduceres til resten af gruppen.
  • - spørgsmål der stilles i gruppen får svar og andre inputs.
  • - kommentarer til gruppemedlemmernes indlæg er anerkendende og støttende.
  • - kendskabet til din lokale netværksgruppe spredes.

  START DIN EGEN LOKALE NETVÆRKSGRUPPE:

  Der er ingen grænser for hvor mange netværksgrupper, vi kan have. Vores håb er, at der vil være flere forskellige i de enkelte kommuner. Vi tror på, at det er i netværksgrupperne og til de såkaldte Livsnet Træf, at vi har mulighed for at skabe et tillidsfuldt rum, hvor vi kan komme endnu tættere på hinanden og kan dele løst og fast, stort og småt.

  Måske vil du samle nogen med samme diagnose, samme alder, fra samme region eller med samme interesse eller udfordringer som dig. Måske du har lyst til at starte en gruppe hvor personlig udvikling, håndarbejde, musik og kor eller lignende er omdrejningspunktet.


  Kontakt os endelig på kontakt@livsnettet.dk  hvis du har mod på at starte din egen gruppe. Tænk også over hvilket tema, du synes, kunne være spændende at dele med de andre i gruppen.


  Hvis du er i tvivl om hvorvidt en netværksgruppe er noget for dig eller vil du vide mere om tovholder-rollen, er du meget velkommen til at skrive til Livsnettets Redaktion

    

  `