Loading...

  KOMMENDE PROJEKTER


  MØD NYE MENNESKER I DIT LOKALOMRÅDE
  Vi mødes altid den 1. Søndag i måneden til hyggelig fællesspisning.


  GRUPPER I ALLE REGIONER
  Støtte, sparring og inspiration. Dine livserfaringer i selvhjælpegrupper er værdifulde. Vi mødes udfra tesen ”Når vi løfter i flok, kan vi flytte bjerge”.


  DANMARKS STØRSTE JULEFEST
  Uanset livssituation har vi alle ret til JULEGLÆDE, og vi inviterer derfor igen i år til en unik og anderledes julefest. Vi har de sidste mange år stået bag de største julefester nogensinde og i år gentager vi successen.

  Redaktionen's artikel

  FARVEL TIL LOG-IN OG OPRETTELSE AF PROFIL VED BRUG AF FACEBOOK


  Gennem flere år har man ved oprettelse af profil og log-in på Livsnettet kunne benytte sin Facebook profil.

  Denne service har vi nu af sikkerhedsmæssige årsager besluttet at stoppe.


  Facebook er begyndt at kræve flere og flere personlige oplysninger samt adgang til de data der udveksles når man f.eks. chatter. På Livsnettet er beskyttelse af personlige oplysninger helt fundamental og brugernes data vil aldrig blive videregivet til tredjemand. Med Facebook's nye krav indsamling og brug af data, har vi besluttet at stoppe denne service på Livsnettet.


  Hvilken betydning får dette for vores medlemmer der benytter Facebook log-in?


  Her er en guide til hvordan du ændrer din profil der er oprettet med Facebook profil til en normal Livsnet profil:


  1. LOG UD fra Livsnettet


  2. Klik på GLEMT ADGANGSKODE


  3. Indtast den EMAILADRESSE du har benyttet til din Facebook konto


  4. I løbet af få minutter modtager du en email fra Livsnettet med et link. KLIK PÅ LINKET


  5. Vælg en ADGANGSKODE som du ønsker at bruge på Livsnettet


  6. Nu kan du logge på Livsnettet med din EMAILADRESSE og din nye ADGANGSKODE.


  Er du i tvivl om ovenstående, så kontakt os gerne  Mange handicappede er ensomme. De har aldrig eller kun sjældent kontakt med familie og venner, og mange handicappede føler, at de ikke har nogen at tale med eller nogen at bede om praktisk hjælp, når de har brug for det.


  Det viser en omfattende undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. I undersøgelsen har over 14.000 danskere med og uden handicap svaret på spørgsmål om deres sociale relationer og om hvor ofte, de føler sig ensomme.


  Markant forskel

  I alt har 21,5 procent af de handicappede svaret, at de ofte føler sig ensomme. Det svarer til omkring hver femte handicappet.


  ”For ikke-handicappede er andelen af personer, der ofte føler sig ensom, under fire procent. Så sammenligner man handicappede med ikke-handicappede, er der en markant forskel”, siger Nina Føns Johnsen, en af forskerne bag undersøgelsen. Undersøgelsen viser også, at jo større handicap en person lever med, jo større er følelsen af ensomhed.


  Ser sjældent venner og familie

  Hvad angår familieforhold, så viser undersøgelsen, at næsten dobbelt så mange handicappede aldrig eller kun sjældent ser deres familie i forhold til danskere uden handicap.

  Samtidig er andelen, der sjældent eller aldrig ser venner, næsten 2,5 gange så høj blandt handicappede i forhold til den øvrige befolkning. Til gengæld fremgår det, at handicappede har samme grad af kontakt med internetbekendte som resten af befolkningen.


  Handicap

  Dét at være handicappet indebærer, at man har en fysisk, mental eller kognitiv begrænsning, der gør, at man eksempelvis er begrænset i dagligdagsaktiviteter og har svært ved at deltage i samfundslivet og i sociale sammenhænge.


  Det kan være, at man har besvær med at gå, høre, se, lære og forstå nye ting. I rapporten er handicap defineret i form af begrænsning i funktion og aktivitet. Figuren viser, at mennesker med nogen eller alvorlig aktivitetsbegrænsning er mere udsatte for at have sjælden kontakt med familie og venner (hvor sjældent svarer til én gang om måneden eller sjældnere), at føle sig uønsket alene samt ikke at have nogen at tale med eller nogen praktisk hjælp, hvis de skulle få brug for det (reference, relativ risiko=1).


  Rapport

  Resultaterne er offentliggjort i rapporten ”Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse”.


  Den er blevet til på foranledning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Rapporten bygger på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2013 og omfatter i alt 14.265 danskere over 16 år.  Af: Nina Føns Johnsen, forsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

  LIVSNETTET ER DREVET AF HJERTEBLOD OG FRIVILLIGE ILDSJÆLE


  Nu er tiden kommet til, at vi er nødsaget til at finde en indtægtskilde til Livsnettets driftomkostninger og vi appellerer derfor til alle der mener at Livsnettet gør en forskel, om at støtte op om indførsel af medlemskaber. Udgangspunktet er "Mange bække små..."


  MEDLEMSKABER

  Vi har valgt at indføre to forskellige medlemskaber, så alle har økonomisk mulighed for at være med:


  • STØTTEMEDLEM - 12 måneder for kr. 120.-
  • LIVSVEN - 12 måneder for kr. 360.- (eller derover. Hvis du fx donerer et beløb der overstiger kr. 360.- )


  Medlemskabet træder i kraft den dag vi modtager din betaling og løber i 12 måneder.

  Under dit profilbillede vil det fremgå hvilket type medlemskab du har valgt.


  Hvis man ikke ønsker at betale for et medlemskab, kan man stadig være med som gratis bruger. Der vil dog være udvalgte funktioner man ikke kan benytte.


  BETALING FOR MEDLEMSKAB


  1. MOBILE PAY: 31 460 420


  eller


  2. BANKOVERFØRSEL TIL MERKUR BANK: REG 8401 KONTO 1150178


  Husk at skrive brugernavn eller emailadresse i tekstfeltet så vi kan registrere din betaling.  Vi forventer at det bliver muligt at betale for medlemskab med Visa, Mastercard etc. fra den 1 . marts 2018  TAK!

  Uanset hvilket type medlemskab du vælger, sender vi dig en KÆMPE stor tak for din støtte og du skal vide, at dit bidrag gør en stor forskel for mange mennesker.


  Kærlig hilsen,


  Redaktionen  `