Loading...

  KOMMENDE PROJEKTER


  MØD NYE MENNESKER I DIT LOKALOMRÅDE
  Vi mødes altid den 1. Søndag i måneden til hyggelig fællesspisning.


  GRUPPER I ALLE REGIONER
  Støtte, sparring og inspiration. Dine livserfaringer i selvhjælpegrupper er værdifulde. Vi mødes udfra tesen ”Når vi løfter i flok, kan vi flytte bjerge”.


  DANMARKS STØRSTE JULEFEST
  Uanset livssituation har vi alle ret til JULEGLÆDE, og vi inviterer derfor igen i år til en unik og anderledes julefest. Vi har de sidste mange år stået bag de største julefester nogensinde og i år gentager vi successen.

  Redaktionen's artikel

  FARVEL TIL LOG-IN OG OPRETTELSE AF PROFIL VED BRUG AF FACEBOOK


  Gennem flere år har man ved oprettelse af profil og log-in på Livsnettet kunne benytte sin Facebook profil.

  Denne service har vi nu af sikkerhedsmæssige årsager besluttet at stoppe.


  Facebook er begyndt at kræve flere og flere personlige oplysninger samt adgang til de data der udveksles når man f.eks. chatter. På Livsnettet er beskyttelse af personlige oplysninger helt fundamental og brugernes data vil aldrig blive videregivet til tredjemand. Med Facebook's nye krav indsamling og brug af data, har vi besluttet at stoppe denne service på Livsnettet.


  Hvilken betydning får dette for vores medlemmer der benytter Facebook log-in?


  Her er en guide til hvordan du ændrer din profil der er oprettet med Facebook profil til en normal Livsnet profil:


  1. LOG UD fra Livsnettet


  2. Klik på GLEMT ADGANGSKODE


  3. Indtast den EMAILADRESSE du har benyttet til din Facebook konto


  4. I løbet af få minutter modtager du en email fra Livsnettet med et link. KLIK PÅ LINKET


  5. Vælg en ADGANGSKODE som du ønsker at bruge på Livsnettet


  6. Nu kan du logge på Livsnettet med din EMAILADRESSE og din nye ADGANGSKODE.


  Er du i tvivl om ovenstående, så kontakt os gerne  Mange handicappede er ensomme. De har aldrig eller kun sjældent kontakt med familie og venner, og mange handicappede føler, at de ikke har nogen at tale med eller nogen at bede om praktisk hjælp, når de har brug for det.


  Det viser en omfattende undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. I undersøgelsen har over 14.000 danskere med og uden handicap svaret på spørgsmål om deres sociale relationer og om hvor ofte, de føler sig ensomme.


  Markant forskel

  I alt har 21,5 procent af de handicappede svaret, at de ofte føler sig ensomme. Det svarer til omkring hver femte handicappet.


  ”For ikke-handicappede er andelen af personer, der ofte føler sig ensom, under fire procent. Så sammenligner man handicappede med ikke-handicappede, er der en markant forskel”, siger Nina Føns Johnsen, en af forskerne bag undersøgelsen. Undersøgelsen viser også, at jo større handicap en person lever med, jo større er følelsen af ensomhed.


  Ser sjældent venner og familie

  Hvad angår familieforhold, så viser undersøgelsen, at næsten dobbelt så mange handicappede aldrig eller kun sjældent ser deres familie i forhold til danskere uden handicap.

  Samtidig er andelen, der sjældent eller aldrig ser venner, næsten 2,5 gange så høj blandt handicappede i forhold til den øvrige befolkning. Til gengæld fremgår det, at handicappede har samme grad af kontakt med internetbekendte som resten af befolkningen.


  Handicap

  Dét at være handicappet indebærer, at man har en fysisk, mental eller kognitiv begrænsning, der gør, at man eksempelvis er begrænset i dagligdagsaktiviteter og har svært ved at deltage i samfundslivet og i sociale sammenhænge.


  Det kan være, at man har besvær med at gå, høre, se, lære og forstå nye ting. I rapporten er handicap defineret i form af begrænsning i funktion og aktivitet. Figuren viser, at mennesker med nogen eller alvorlig aktivitetsbegrænsning er mere udsatte for at have sjælden kontakt med familie og venner (hvor sjældent svarer til én gang om måneden eller sjældnere), at føle sig uønsket alene samt ikke at have nogen at tale med eller nogen praktisk hjælp, hvis de skulle få brug for det (reference, relativ risiko=1).


  Rapport

  Resultaterne er offentliggjort i rapporten ”Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse”.


  Den er blevet til på foranledning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Rapporten bygger på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2013 og omfatter i alt 14.265 danskere over 16 år.  Af: Nina Føns Johnsen, forsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

  LIVSNETTET ER DREVET AF HJERTEBLOD OG FRIVILLIGE ILDSJÆLE


  Nu er tiden kommet til, at vi er nødsaget til at finde en indtægtskilde til Livsnettets driftomkostninger og vi appellerer derfor til alle der mener at Livsnettet gør en forskel, om at støtte op om indførsel af medlemskaber. Udgangspunktet er "Mange bække små..."


  MEDLEMSKABER

  Vi har valgt at indføre to forskellige medlemskaber, så alle har økonomisk mulighed for at være med:


  • STØTTEMEDLEM - 12 måneder for kr. 120.-
  • LIVSVEN - 12 måneder for kr. 360.- (eller derover. Hvis du fx donerer et beløb der overstiger kr. 360.- )


  Medlemskabet træder i kraft den dag vi modtager din betaling og løber i 12 måneder.

  Under dit profilbillede vil det fremgå hvilket type medlemskab du har valgt.


  Hvis man ikke ønsker at betale for et medlemskab, kan man stadig være med som gratis bruger. Der vil dog være udvalgte funktioner man ikke kan benytte.


  BETALING FOR MEDLEMSKAB


  1. MOBILE PAY: 31 460 420


  eller


  2. BANKOVERFØRSEL TIL MERKUR BANK: REG 8401 KONTO 1150178


  Husk at skrive brugernavn eller emailadresse i tekstfeltet så vi kan registrere din betaling.  Vi forventer at det bliver muligt at betale for medlemskab med Visa, Mastercard etc. fra den 1 . marts 2018  TAK!

  Uanset hvilket type medlemskab du vælger, sender vi dig en KÆMPE stor tak for din støtte og du skal vide, at dit bidrag gør en stor forskel for mange mennesker.


  Kærlig hilsen,


  Redaktionen  Har du nogen gange følt dig angst omkring andre mennesker? Kan du pludselig blive meget urolig, svedende og få panisk vejrtrækning? Så angst at du nærmest bliver paralyseret af tanken om at være sammen andre? Social angst er som regel meget forvirrende og udfordrende for den, der bliver ramt af det.  Et studie fra 2011 viser, at personer med sociale fobier og angst er overfølsomme for andre menneskers sindstilstande. Og at mennesker med social angst i større grad er i stand til at opsamle andres mentale tilstand mere nøjagtigt end andre.

  Studiets resultater, støtter hypotesen om at mennesker med høj grad af social angst, viser en unik social-kognitiv evne og er overfølsomme for andre menneskers sindstilstande. Specifikke test målte niveauet af empati hos bestemte personer og viste at de samme personer havde høj grad af social angst-lignende adfærd. Studiet kaster dermed lys på en sammenhæng mellem social angst og det, at være empatisk


  At være en empat

  Empater og vældig empatiske mennesker har evne til at føle energier, andres følelser og sindsstemninger i den grad at det kan blive så overvældende at det udløser social angst. Oplever du social angst kan det være fordi du har en speciel gave, som din sensitivitet bringer. At være en empat betyder at du bogstaveligt talt føler hvad andre mennesker oplever følelsesmæssigt. Du kan føle det på kroppen, humøret, følelserne og i tankene.

  Du kan også føle det bevidst og på et subtilt niveau uden at vide det, noget dette studie påpeger.I stedet for at føle at noget er galt med dig og at du skal “fikses” med terapi og medicin, kan du bare se på din sensitivitet som en evne til at opfatte energi og hvordan det, at være sammen med andre, påvirker dig.


  Det som fører til social angst hos empater er emotionel forurening, altså mennesker som har såkaldte negative tanker og følelser de samler op. Det interessante er, at studiet ser på sammenhængen mellem empati og social angst som evnen til at forstå andres mentale tilstand. Empaten forstår ikke bare hvordan andre føler, men hvordan de tænker og i hvilken sindstilstand de tager valg.


  Du er ikke gal

  Empatiske og sensitive mennesker kan føle sig overvældet af alt den information, som de modtager på denne måde fra omgivelserne. De bærer ikke bare egne udfordringer, men får andres ind og dette kan være vanskeligt at integrere og fordøje og oven i købet virke forvirrende. Det præger deres egne tanker, følelser og sundhed, både positivt og negativt.


  Du er altså ikke gal, hvis du er empat med social angst, du er bare sat sammen lidt anderledes og kan lære at leve med det, samt bruge dine specielle evner til din og andres fordel. Ikke mindst kan vi alle lære mere om hvordan vi påvirker hinanden og andre ubevidst og energisk, som kan bidrage til at vi skaber bedre relationer til hinanden.


  Vær opmærksom på dig selv

  Hvordan skal du som føler på denne måde, bedst håndtere din sociale angst? Det er forskellige strategier som kan benyttes, som at være mere ude i naturen, sørge for at have trygge og gode steder i livet, hvor du henter dig selv ind, balancere dig selv og kan puste ud.


  Spørg dig selv om du har grund til at føle dig trist, vred, træt eller irriteret når sådanne følelser pludselig dukker op, når du er sammen med andre. Er det dine følelser eller tager du andres ind?Ved at blive bevidst om hvilke energier som trækker dig ned og gør dig angst, kan du undgå situationer og mennesker som trigger dette. Lige vigtigt er det at blive bevidst om hvilke slags energier du integrerer i dig selv og tager ansvar for.

  Mange empatiske mennesker har let ved at påtage sig ansvar for andre, fordi de ønsker at andre skal have det godt og undgå lidelse. Også fordi andres lidelse let bliver og føles som deres egen. Mindfulness, yoga og meditation er eksempler på værktøjer du kan have nytte af for at skelne mellem egne følelser og andres, og ikke lade negative energier forblive hos dig og tære på din egen mentale og fysiske sundhed.

  Ganske enkelt er det vigtigt at du tager godt vare på dig selv, og lærer at du ikke kan - eller skal - påtage dig ansvar for alt hvad du tager ind, men lære at bruge det som en vejviser frem for en bump på vejen. Vi trænger mere forskning på dette område, netop for at finde løsninger som kan hjælpe empatiske mennesker med at håndtere alle disse indtryk og undgå lammende og hæmmende angst i sociale sammenhæng. Og lære hvordan vi kan forstå hinanden bedre, netop ved at erkende at vi påvirker hinanden på højere plan end vi er klar over.


  Med tilladelse til gengivelse af Anita Sweeney


  Referencer: Social cognition in social anxiety: first evidence for increased empathic abilities.

  Efterhånden bruges den mentale træningsmetode mindfulness i vidt omfang til at behandle alvorlige fysiske og psykiske lidelser.


  Det danske sundhedsvæsen sætter i stigende grad ind med mindfulness over for patienter med stress, kroniske smerter, angst, depression, social fobi, spiseforstyrrelse, misbrug af alkohol, håndtering af alvorlig sygdom, søvnløshed og kronisk træthed.


  »Mindfulness har vist sig at være meget effektivt, nemt at gå til og en meget billig behandlingsmåde. Vi har patienter, der har været syge i gennemsnitligt 14 år, og som med meget enkle kneb har fået det meget bedre«, siger overlæge og psykiater Lone Overby Fjorback, som forsker i mindfulness.


  Hun er leder af Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og arbejder som overlæge og seniorforsker på Aarhus Universitetshospital.
  Her bliver patienterne behandlet med MBSR – mindfulness-baseret stress-reduktion – i kombination med terapi og medicin. Metoden har dokumenteret effekt, oplyser Lone Overby Fjorback.


  Ikke nok med aftenskolekursus

  Hun har selv behandlet omkring 1.000 patienter. De har ofte været syge eller plaget af smerter og symptomer fra kroppen i årevis, og først når alle andre behandlingsformer ikke har virket, bliver de tilbudt et forløb i mindfulness. »Man burde gøre det omvendt og starte på mindfulness ved siden af behandlingen«, mener Lone Overby Fjorback.


  Det er dog ikke ikke ligegyldigt, hvordan man griber behandlingen an, understreger specialist i sundhedspsykologi Peter la Cour.
  »Det er med mindfulness som med andre terapiformer: Det virker højst sandsynligt ikke, hvis man bare har taget et kursus på aftenskole eller læst en bog. Instruktørerne skal være ordentligt uddannede, og det skal være seriøst«, siger psykolog Peter la Cour, leder af Liaison-klinikken ved Videnscenter for Funktionelle Lidelser i Region Hovedstaden. Han mener, at der findes alt for mange »selvbestaltede personer«, som kalder sig psykoterapeuter og mindfulnessbehandlere.


  Både på Liaison-klinikken og på hans tidligere arbejdsplads, Rigshospitalets Smerteklinik, bliver patienterne behandlet efter MBSR-modellen, som er et fast kursusforløb, der ifølge la Cour er dokumenteret virkningsfuldt jævnfør forskning i primært USA og Storbritannien samt i Danmark.
  På Liaison-klinikken bliver 20-30 patienter årligt behandlet for blandt andet stress, kronisk træthed og smerter, tvangstanker og -handlinger, depression og angst.


  Peter la Cour var med til at indføre det på Rigshospitalets smerteklinik i 2009:
  »Dengang var det sådan ’uha’, lidt alternativt, men i dag er det et helt integreret tilbud på linje med kognitiv terapi til for eksempel patienter i udslusningsforløb, hvor der er gjort, hvad der ellers skal gøres. Da kan mindfulness virkelig gøre en forskel«.


  At acceptere sin tilstand

  Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), et videnskabeligt selskab for cirka 1.500 psykiatriske speciallæger, bekræfter væksten.
  »Mindfulness er en velbeskrevet og dokumenteret psykoterapeutisk behandlingsform, som i dag bliver brugt mange steder i psykiatrien, og som vil blive ved med at vokse«, siger overlæge i psykiatri Per Sørensen, som er medlem af DPS’ psykoterapiudvalg.


  Ifølge Per Sørensen er der sket en markant udvikling inden for psykoterapien. Hvor man før arbejdede med at forandre patientens adfærd og tankemønster, arbejder man i dag i højere grad med at acceptere sin tilstand.


  »Det er det, mindfulness tilbyder gode teknikker til«, siger Per Sørensen, centerchef ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region Hovedstadens Psykiatri.
  Metoden er blandt andet effektiv til at forebygge, at patienter med depression får tilbagefald, oplyser han.


  Mindfulness er i korte træk en mental træning, der lærer patienten at forholde sig til sig selv og sin tilstand på en sundere og mere positiv måde. Man lærer at passe bedre på sig selv og ikke overskride egne grænser, og man lærer at give kroppen de pauser, den har brug for.
  Når først man har lært det, bliver bekymringen mindre og angsten mindre, og når de gode cirkler kommer i gang, kan man med tiden opleve at få det bedre, både fysisk og psykisk, forklarer eksperterne.


  »Du fjerner ikke din sygdom, men du får det nemmere med at være i en krop, som ikke er, som du ønsker, den skal være«, som overlæge og psykiater Lone Overby Fjorback udtrykker det.

  Kunne du forestille dig at tage på en flere dage lang ferie med en gruppe fremmede mennesker med det formål at tie stille?


  Rigtig mange mennesker bruger en del af deres ferie på at holde mund i flere dage, når de drager på stilheds-retræte, for at dyrke stilheden og eftertænksomheden, i tavst selskab med andre.


  Men hvad er det egentlig, man kan få ud af at dyrke stilheden?

  For nogle kan stilheden i sig selv bevirke, at man kommer ”ud af hovedet og ind i sanserne” og begynder at opleve tingene mere direkte uden alle de sædvanlige kommentarer i hovedet imens. Tanker og bekymringer om huslejen falder i baggrunden til fordel for de store linjer, og man kan få en oplevelse af noget større og dybere.


  De fleste mennesker er grundlæggende bange for foranderligheden, og derfor gør vi mange ting for at få vished for, at verden er stabil og forudsigelig. I stilheden kan vi opleve et dybere niveau af vores eksistens end den foranderlige materielle verden, hvilket kan være utroligt befriende.


  Rammerne for et silent retreat er stilhed i relation til andre mennesker. Altså i modsætning til stilhed, hvor man er alene eller ensom. Man fordyber sig i meditation, mindfulness, yoga og gåture i fællesskab – men uden at tale sammen.


  Normalt forholder vi os til en lind strøm af handlinger og meninger fra andre mennesker hele dagen lang. Men når man ikke bliver påvirket af alle disse ydre stimuli, så kan man pludselig høre, at hjernen har sit eget liv og sit eget ”kommentarspor”, som man opdager at man kan vælge at tage alvorligt og involvere sig i - eller ej.


  Det kan give en dyb følelse af fred, og af at man er okay, som man er, når man går tavst rundt i fællesskabet og lader både hinanden og sine egne kommentarer i hovedet være i fred. Der kommer en fredfyldt afstand til al ”balladen” - og storheden i de små ting kan pludselig tone frem og vække følelser af simpel glæde og taknemmelighed over bare at være til.


  Nogle mennesker har erfaring med, at stilhed i relationer er forbundet med ubehag, fx i forbindelse med mobning eller ”stilhed før storm”. For andre kan stilhed i relationer være en behagelig erfaring. Ens erfaringer med stilhed i relationer kan have betydning for, hvordan et silent retreat vil opleves – om det opleves som en kærkommen og fredfyldt pause eller som bekymrende utryghed med hvad der foregår.


  Men har man positive oplevelser af et silent retreat, så vil de kunne have betydning, selv efter man kommer hjem igen. Det er en tilstandsoplevelse, som ofte "fader", når man vender tilbage til hverdagen. Men oplevelsen kan give én en erfaring, som kan blive en del af ens dagligdags oplevelser – man opdager måske, at man begynder at ”lytte efter stilheden”, undres mere over de store spørgsmål i livet, og oftere stopper op for virkelig at opleve tingene fremfor at haste videre og have hurtige meninger om dem.


  Har man først oplevet denne særlige ro og oplevelse af noget, der er dybere, kan man helt sikkert lettere komme i kontakt med den igen.


  Per Jensen

  Besvar hvert af nedenstående spørgsmål i overensstemmelse med, hvad du føler/oplever.


  Svar “sandt”, hvis det i det mindste eller i nogen grad er sandt for dig.

  Svar “falsk”, hvis det ikke er særlig sandt eller slet ikke sandt for dig.


  1. Jeg synes at være opmærksom på det subtile og det uhåndgribelige i mine omgivelser.


  2. Andre menneskers stemninger påvirker mig.


  3. Jeg er tilbøjelig til at være meget følsom over for smerte.


  4. På travle dage har jeg behov for at trække mig tilbage, til sengen eller et mørkt værelse eller et andet sted, hvor jeg kan få noget privatliv og blive fri for stimulering.


  5. Jeg er særligt følsom over for virkningerne af koffein.


  6. Jeg bliver let overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte, grove tekstiler eller sirener i nærheden.


  7. Jeg har et rigt, sammensat indre liv.


  8. Jeg bliver ilde til mode af høje lyde.


  9. Jeg bliver dybt bevæget af kunst eller musik.


  10. Jeg er samvittighedsfuld.


  11. Jeg bliver let forskrækket.


  12. Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave noget på meget kort tid.


  13. Når mennesker befinder sig dårligt i et fysisk miljø, ved jeg for det meste, hvad der skal gøres for at gøre det mere behageligt (såsom at ændre belysningen eller siddepladserne).


  14. Jeg bliver irriteret, når man prøver at få mig til at gøre mange ting på én gang.


  15. Jeg gør mig megen umage for at undgå at begå fejltagelser eller at glemme ting.


  16. Jeg gør det til et princip at undgå volds prægede film og tv-show.


  17. Jeg bliver stimuleret på en ubehagelig måde, når der foregår en masse omkring mig.


  18. Det at være meget sulten skaber en stærk reaktion i mig, som afbryder min koncentration eller stemning.


  19. Forandringer i mit liv ryster op i mig.


  20. Jeg bemærker og nyder sarte eller fine dufte, smage, lyde, kunstværker.


  21. Jeg prioriterer det højt at indrette mit liv, så jeg undgår rystende eller overvældende situationer.


  22. Når jeg er nødt til at konkurrere eller til at blive iagttaget, mens jeg udfører en opgave, bliver jeg så nervøs eller usikker, at jeg klarer mig meget dårligere, end jeg ellers ville have gjort.


  23. Da jeg var barn, syntes mine forældre og lærere at opfatte mig som sensitiv eller genert.  Tæl dine svar


  Hvis du svarede “Sandt” til 12 eller flere af spørgsmålene, er du sandsynligvis særligt sensitiv. Selv om der kun er nogle få udsagn, der er sande for dig, men de til gengæld er meget betydningsfulde, kan du også være særligt sensitiv. (Elaine N. Aron: Særligt sensitive mennesker, Borgen 2008 side 23 f.)  Lidt om at være Særligt Sensitiv (HSP)
  Personlighedstrækket

  Ca. hvert femte menneske er født med et nervesystem, der er ekstra modtageligt for indre og ydre stimuli af enhver art; stimuli, der samtidig bearbejdes dybere og mere nuanceret, end det sker hos andre.

  Den amerikanske psykolog og pioner Elaine N. Aron, har forsket i det sensitive personlighedstræk i mange år. Hun har introduceret betegnelsen HSP (Highly Sensitive Person). Sensitiviteten er genetisk bestemt, og den giver både fordele og udfordringer.


  Forskning viser, at sensitive profiterer ekstra af en opvækst med forståelse og anerkendelse, og at de får det vanskeligere end andre under en uhensigtsmæssig opvækst. Mange dårlige oplevelser kan bl.a. føre til lavt selvværd og negative tanker. Heldigvis er det muligt at bearbejde dette som ung eller voksen, idet man som sensitiv også profiterer ekstra af det gode samvær i sin egen voksenfamilie, af gode venskaber og givende terapier.


  Endnu er trækket ikke alment anerkendt i Danmark, og det kan gøre det ekstra svært både selv at acceptere sine behov for pauser og afskærmning fra stimuli – og at blive respekteret og taget alvorligt af pårørende, hos lægen, i jobcentret, på arbejdspladsen osv.


  Det sensitive personlighedtræk er et vilkår, det er ikke en diagnose. Hvis der er en passende grad af stimulering, så giver sensitiviteten ikke problemer, derfor vil det heller ikke kunne blive en diagnose i fremtiden. Vores måde at indrette samfundet på kan i høj grad udfordre sensitive personer, fordi det er svært for den enkelte at undgå at blive bombarderet af mange sanseindtryk.


  Sensitives fordele

  De karakteristiske styrker hos mennesker med det særligt sensitive personlighedstræk er:


  • Et rigt indre liv, en levende forestillingevne

  • God observationsevne

  • Stor empati og et venligt væsen

  • Evnen til at få idéer og se muligheder for konstruktive løsninger

  • Evnen til at koncentrere sig dybt – især uden forstyrrelser

  • En høj kvalitetssans

  • Evnen til at reflektere, at tænke over og lære af hændelser

  • Høj etik og stor retfærdighedssans

  • Særligt sensitive er ofte visionære mennesker


  Sensitive glæder sig over og falder til ro ved det, der er ægte, kærligt, smukt, fantasifuldt, intelligent og ikke mindst meningsfuldt – og de lider i særlig grad under støj og forurening, ufred og uretfærdighed.  Sensitives udfordringer

  Det sensitive nervesystem arbejder på højtryk for at bearbejde ekstremt mange indtryk, og det risikerer derfor jævnligt at blive overbelastet. Det betyder, at en sensitiv kan blive udmattet, overgearet eller irritabel. Sensitive kan ’overvældes’ af summen af lys, lyde, lugte, samt andres og egne tanker og følelser.


  Særligt sensitive genkender ikke sig selv i omgivelsernes reaktioner. Det kan skabe usikkerhed og følelsen af at være anderledes eller forkert.


  Iflg. Elaine N. Arons forkning er ca. 70 % af de særligt sensitive mennesker indadvendte, mens 30 % er udadvendte, dvs.meget sociale mennesker, der dog i lige så høj grad risikerer overstimulering.


  En del af de særligt sensitive mennesker er såkaldt nyhedssøgende sensitive (High-Sensation Seeking, HSS). De trives med at møde nye mennesker og opleve ikke-rutineprægede ting, hvor tempoet kan være højt – og de har samtidig det sensitive nervesystem med behov for ro. Disse modsatrettede behov kan være et stort dilemma.


  Mindst 80 % af de højtbegavede er samtidig særligt sensitive iflg. den danske psykolog Ole Kyed.


  Mange særligt sensitive mennesker vokser op i et støttende og anerkende miljø og finder efterhånden strategier til at håndtere deres udfordringer som sensitive. Samtidig har de ofte haft en følelse af at være anerledes og har undret sig over, hvad det hang sammen med.


  Den måde, vi har indrettet samfundet på, herunder heldagsskolen og et krævende arbejdsmarked, har en klar tendens til at spidsbelaste særligt sensitive mennesker og gøre det sværere at realisere trækkets styrker. Det kan opleves som en stor udfordring at skabe sig hensigtsmæssige vilkår som sensitiv – og samfundsøkonomisk kan det ses som et spild af gode resurser, når de sensitive styrker ikke kommer i spil fx i arbejdslivet. Som forening vil vi bidrage til at ændre på disse forhold.


  Lev bedre med dit særligt sensitive træk

  For at undgå stresstilstande er det vigtigt, at den enkelte særligt sensitive lærer sine egne behov og grænser at kende og finder måder til at mindske overstimulering.


  For mange sensitive kræver det en længere erkendelsesproces at komme frem til at tage sensitiviteten alvorligt, værdsætte styrkerne – og blive klar til at bruge den nødvendige tid i det daglige for at få nervesystemet i ro – og lade op, så man føler sig godt tilpas.


  Nervesystemet kan bringes i ro ved hvile, meditation (fx mindfulness), gåture i naturen og andre aktiviteter, hvor hjernen ’slås fra’. Pauser er vigtige, gerne i rolige og smukke omgivelser.


  På arbejdspladsen kan det give en tiltrængt pause at spise alene. Men når man vælger at bryde sociale normer, kan det være en stor fordel at fortælle sine kolleger, hvorfor man gør det, så det ikke ligger åbent for deres fortolkning. Jo mere omgivelserne ved, hvad det vil sige at være særligt sensitiv, jo mere ligetil og legalt kan det blive at håndtere sensitiviteten.


  Det er værd at huske på, at det særligt sensitive træk er et normalt træk med udfordringer og stærke kvaliteter.


  Særligt sensitive – når livet virkelig mærkes

  Sensitive er ofte ildsjæle, som har hjertet med og som lever med integritet og dedikation til det, som de tror på. De har ofte en levende og varm udstråling. De er ofte fast besluttet på at leve deres liv efter deres bedste overbevisninger, som er baseret på høj etik og stærke indre værdier. De kæmper og er parat til at gå langt for det, som er vigtigt for dem. Mange sensitive er eksperter i at holde deres sti ren, opføre sig ordentligt over for andre mennesker, sætte sig nogle gode spor og gøre en forskel i verden. Det kræver selvindsigt, selvbeherskelse og udholdenhed.


  Mange sensitive tør stille sig selv de store, dybe spørgsmål, som andre viger skræmte udenom. De tør gå mod strømmen og at lade deres nysgerrighed og egen indre stemme føre dem steder hen, som ingen har været før. Det at turde at betale den pris, at skille sig ud og være anderledes, for at følge sin egen vej, kræver uendeligt meget mod og styrke.


  Mange sensitive er søgende og bliver ved med at søge, ind til de finder en måde at leve på, hvor de føler sig tro mod sig selv. De lader sig sjældent nøje med et liv, hvor de ikke føler sig autentiske.


  Sensitive er også generelt gode til at skabe og finde mening. Vi ved inden for psykologien, at det at kunne finde en mening, når livet er svært, er en stærk beskyttelsesfaktor mod traumatisering. Jeg har talt med mange sensitive mennesker, som har klaret sig gennem følelsesmæssige tab og overgreb, med deres integritet intakt. De har bibeholdt deres værdier, nysgerrighed og fornemmelse af mening. Sensitive er gode til at udvikle sig. De er gode til at se ind i sig selv og lyse på det mørke, som måtte findes der.


  Ofte, når jeg taler med sensitive mennesker tænker jeg, at de er stærke. Det kan være svært for den sensitive selv at se, fordi vedkommende ofte har fokus på den vanskelige sårbarhed eller skrøbelighed, som også følger med trækket. Det er vigtigt at forstå, at du er begge dele. Du er både stærk og sårbar. Du er hverken stærk eller skrøbelig…du er både og!

  Ofte kan det være lettere at acceptere skrøbeligheden, når man også kan se styrken. Kan du tillade dig selv at være sårbar, når du kender din styrke?


  Medlemskab af Livsnettet er trygt og uforpligtende. Du bestemmer selv, hvor anonym du ønsker at være.


  Livsnettet er startet for at give dig mulighed for at dele dine historier, netværke med ligesindede, stille spørgsmål og give svar, høre om relevante arrangementer og projekter samt lade dig inspirere af andre.


  Når livet forandrer sig voldsomt, kan det være støttende at have kontakt med andre, der oplever eller har oplevet lignende processer. Processerne er almenmenneskelige, og vi har brug for at føle os forstået, uden at skulle påtage os en speciel identitet udfra vores livssituation.


  Vi ønsker at skabe et trygt og inviterende mødested, hvor vi alle vokser og bidrager.


  Bag Livsnettet

  Livsnettet er stiftet af Kenneth Pallier der interesserer sig med passion og hjerteblod for sammenhængen mellem sind, krop og ånd og har begge arbejdet professionelt med dette felt i mange år.


  Kenneth Pallier's mission er, at bidrage til, at mennesket i stigende grad sættes i centrum fremfor sygdommen, diagnosen eller tilstanden. Han ønsker at inspirere til, at alle tager ansvar og ejerskab for egen livskvalitet og trivsel. Vi vælger ikke, hvornår vi skal dø, vi vælger, hvordan vi lever.


  Vision

  Det er vores vision at skabe øget trivsel og større følelse af identitet hos den enkelte og tale sammen om alt det, vi kan, i stedet for at fokusere på det, vi ikke kan. Livsnettet er skræddersyet til at fokusere på den enkelte brugers egen historie, oplevelser og erfaringer i en upartisk og neutral ramme, hvor brugeren trygt og uforpligtende kan deltage og bidrage. Netværket tilbyder den enkelte bruger ejerskab, valgmuligheder og et fællesskab med ligesindede, hvor der kan skabes og vedligeholdes relationer og kommunikation i øjenhøjde.


  Livsnettet ønsker derudover at tilbyde en trivselsorienteret aktivitetskalender, der synliggører relevante arrangementer og projekter til gavn for brugerne, samt sætte fokus på mennesket, der tager ansvar for eget liv og trivsel .


  Det er således perspektivet, at Livsnettet skal medvirke til at øge livskvaliteten hos brugerne. Både dansk og udenlandsk forskning har dokumenteret, at online social netværk kan have stor effekt på brugernes livskvalitet og helbred. At tage aktivt ansvar for eget helbred og trivsel skaber mere og bedre egenomsorg, hvilket medfører færre komplikationer, til gavn for såvel brugerne som sundhedssektoren.


  Så grib muligheden, og opret en profil på Livsnettet. Det er trygt, nemt, sikkert og så bliver du lidt gladere.

  Har du spørgsmål så kontakt os gerne for yderligere information: kontakt@livsnettet.dk


  VI MØDES TIL SÅKALDTE LIVSNET-TRÆF

  Livsnettet tager udgangspunkt i at alle, der gennemgår livsforandrende perioder eller udfordrende omstændigheder, kan have glæde af støtte, sparring og socialt fællesskab og dermed komme videre. Samtidig kan vi opleve, at det at give og være der for andre giver en gevinst udfra tesen: ”Når jeg hjælper andre – hjælper jeg også mig selv”.


  Vores vision med Netværksgrupperne og Livsnet Træf er, at supplere online livet med fysiske møder i trygge rammer, hvor vi kan tale sammen om alt det, vi kan, i stedet for at fokusere på det, vi ikke kan. Netværksgrupperne er skræddersyet til, at  du uforpligtende kan deltage.


  Netværksgrupperne tilbyder valgmuligheder og et fællesskab med ligesindede, hvor der kan skabes og vedligeholdes gode relationer. Grupperne samles  f.eks. om et tema, en udflugt, et foredrag, et cafebesøg eller en anden aktivitet som vælges af gruppen selv, eller som "søsættes" af gruppens tovholder(e).


  EN LOKAL NETVÆRKSGRUPPE BESTÅR AF FØLGENDE:

  • en lukket gruppe på Livsnettet. Årsagen til at gruppen er lukket, skyldes at medlemmerne i gruppen opretter albums med billeder fra møderne.
  • deltagere der bor inden for en radius af max.  60 km. 
  • deltagere der mødes min. 2-4 gange årligt til fx. et tema med en foredragsholder, et cafémøde, julefrokost eller lign.
  • min. 1-2 tovholdere.

  EN LOKAL NÆTVÆRKSGRUPPE ER FOR DIG DER ØNSKER AT:

  • gå nye veje for at skabe nye gode relationer.
  • være medlem af en mindre lukket gruppe, hvor tillid og tryghed er i fokus.
  • give videre af erfaringer, støtte og som har lyst til at dele ud og sparre med de andre.
  • lære nye mennesker at kende på en ny måde og dermed skabe en ny vennekreds.

  DIT UDBYTTE SOM MEDLEM:

  • du gør selv noget aktivt for at skabe nye gode relationer i dit liv.
  • du kan få nye indsigter, brugbare redskaber og fornyet energi til at håndtere en udfordrende livssituation.
  • du får mulighed for at støtte og vise omsorg for mennesker.
  • du udvider din vennekreds og får måske nye stærke venskaber – for livet.

  FOR TOVHOLDERE:

  Genkender du dig selv i noget af det følgende, vil du være oplagt Tovholder i en netværksgruppe:

  • du kender på egen krop de processer livs-forandrende omstændigheder/forandringer kan skabe.
  • du er eller har været pårørende og været tæt på andre i kortere eller længere tid med livsændrende omstændigheder. 
  • du er behandler, professionel eller arbejder med mennesker og kender derigennem til de behov, Livsnettets målgruppe kan have.
  • du kender til 'de dybe huller' - og har ikke mindst overskud til at støtte andre i at komme op af dem igen.
  • du har lyst til at være med til at gøre en forskel.

  TOVHOLDERNE SKAL HJÆLPE MED AT SIKRE:

  • der er en positiv dialog i gruppen.
  • deltagerne mødes min. 2-4 gange årligt.
  • nye medlemmer af gruppen føler sig velkomne.
  • nye medlemmer præsenteres og introduceres til resten af gruppen.
  • spørgsmål der stilles i gruppen får svar og andre inputs.
  • kommentarer til gruppemedlemmernes indlæg er anerkendende og støttende.
  • kendskabet til din lokale netværksgruppe spredes.

  START DIN EGEN LOKALE NETVÆRKSGRUPPE:

  Der er ingen grænser for hvor mange netværksgrupper, vi kan have. Vores håb er, at der vil være flere forskellige i de enkelte kommuner. Vi tror på, at det er i netværksgrupperne og til de såkaldte Livsnet Træf, at vi har mulighed for at skabe et tillidsfuldt rum, hvor vi kan komme endnu tættere på hinanden og kan dele løst og fast, stort og småt.


  Måske vil du samle nogen med samme diagnose, samme alder, fra samme region eller med samme interesse eller udfordringer som dig. Måske du har lyst til at starte en gruppe hvor personlig udvikling, håndarbejde, musik og kor eller lignende er omdrejningspunktet.


  Kontakt os endelig på kontakt@livsnettet.dk  hvis du har mod på at starte din egen gruppe. Tænk også over hvilket tema, du synes, kunne være spændende at dele med de andre i gruppen.


  Hvis du er i tvivl om hvorvidt en netværksgruppe er noget for dig eller vil du vide mere om tovholder-rollen, er du meget velkommen til at skrive til Livsnettets Redaktion eller ringe til Kenneth på telefon 31 460 420

    

  Denne side er en kort oversigt med brugernavne og links til de afdøde medlemmer af Livsnettet vi har kendskab til er gået bort og som vi ønsker at ære og mindes. De fleste efterladte ønsker at profilen bevares som et minde.

  Tanken er, at du kan følge linket til deres profil og tænde et lys eller skrive en sidste hilsen på deres profilside. Har du kendskab til medlemmer der er gået bort og skal tilføjes oversigten, så send os venligst en kort mail med brugernavn til kontakt@livsnettet.dk

  Vi ved , at de fleste Livsnettere efterlader familie og vennekreds, og ønsker dem alle stor styrke i den svære tid, og plads til at sørge og savne.

    Berith Juel april 2015 - Holland

    Henning B. Andersen maj 2013 - Syddanmark

    Knüt Hørmann 30. juli 2012 - Randers

    Jan Trier - 28. april 2012 - Gilleleje, Nordsjælland

    Stig (Triostar) - 2011 - Næstved

    Solveig Andersen - 7. november 2010 - Næstved

    Channie - 2010 - København

    Lise - juli 2010 - København

    Charlotte Englev - 18. juli 2009 - København

    Henning Hjort Sørensen - 28. maj 2009 - Nordjylland


  Har du lyst til at mødes med andre, har du nu mulighed for at komme og nyde en lækker buffet, sammen med andre fra Livsnettet og til en pris hvor alle kan være med?


  Du deltager blot når du har lyst og overskud. Det er helt okay at melde fra - også lige før mødetidspunkt.


  STAMBORD handler kort fortalt om, at vi mødes samme tid, samme sted og altid den første søndag i hver måned - året rundt.


  STAMBORD er en enestående mulighed for, at skabe nye sociale relationer i hyggeligt og uformelt miljø med andre skønne mennesker. 


  STAMBORD er helt uforpligtende og der vil altid være én af Livsnettes tovholdere tilstede, som vil byde dig velkommen.


  Vi søger tovholdere i  Århus, Ålborg og Odense. Så er det noget for dig, så kontakt os endelig. Tovholderen skal blot møde op ca. 15 minutter før og sikre at bordet er klart og byde nye deltagere velkommen.


  Hvis du ønsker at starte STAMBORD op i din by, så kontakt os på kontakt@livsnettet.dk eller på tlf. 31 460 420


  Hvornår: Altid hver den første Søndag i måneden


  Tidsrum: Mellem 17-19


  Pris: Fast for buffet fra 59,- til 129,- se pris i hver enkelt by. Hertil kommer drikkevarer. Mad og drikke afregnes af den enkelte direkte til stedet på dagen.


  Hvor: Se steder og tider i kalenderen


  Du er meget velkommen til at starte med at melde dig ind i en STAMBORD gruppe i nærheden af dig og følge gruppen lidt fra sidelinien inden du deltager i et arrangement. Grupperne er lukket, da vi poster billeder fra STAMBORDSMØDER og udveksler oplysninger. Blot klik på "Ansøg" og du lukkes ind i gruppen, såsnart en Tovholder har godkendt - normalt indenfor 24 timer.


  Du kan se alle STAMBORDSGRUPPER via disse links:

  KØBENHAVN

  ÅLBORG

  ÅRHUS  Vi glæder os til at se dig!


  Kærlig hilsen Livsnettets Redaktion og Tovholderne

  Vi har nogle regler, du skal overholde og nogle ting, du skal vide. Vi ønsker at beskytte dit privatliv bedst muligt. Vi ønsker, at Livsnettet kommunikerer i øjenhøjde og ikke med løftede pegefingre, men tilskynder selverkendelse og selvmotivation. Livsnettet henvender sig til alle fra 12-? år, og i fald du er under 18 år, skal en forælder eller værge læse og godkende disse regler.


  1. Generelle oplysninger og informationer på Livsnettet må ikke bruges i stedet for professionel rådgivning eller behandling af autoriseret læge eller anden relevant fagperson. Den enkelte bruger er selv ansvarlig for vitterligheden af det materiale, der lægges på Livsnettet. Er du i tvivl om de informationer, du finder herinde, er det vigtigt, du selv tager ansvar for at kontakte læge, socialrådgiver eller patientforening for fagspecifikke råd og vejledning. Du må aldrig negligere professionel medicinsk vejledning til fordel for noget, du har læst på Livsnettet. De oplysninger, der gives på Livsnettet, tilsigter at støtte, men på ingen måde erstatte de forbindelser, der ellers måtte eksistere mellem en bruger/informationssøger og hans/hendes sædvanlige læge og eksisterende patientforeningsnetværk


  2. Livsnettet anbefaler ikke specifikke behandlere eller behandlinger, procedurer eller holdninger. Vælger du at følge de råd og vejledninger, du finder herinde, sker det på eget ansvar. Hverken Livsnettet, dets forfattere eller andre bidragydere til generelt materiale, kan direkte eller indirekte gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer.


  3. Når du gennemfører registreringsprocessen korrekt, bliver du bruger af Livsnettet. Du kan til enhver tid få slettet din profil, ved at skrive til kontakt@livsnettet.dk. Som bruger af Livsnettet oplyser du en række personlige informationer, og vi forudsætter, at du accepterer Livsnettets retningslinjer for behandling af personlige oplysninger. Du er indforstået med, at vi anvender disse i overensstemmelse med gældende lovgivning. Når du opretter din profil, svarer du for, at alle informationer, du oplyser, er korrekte, at du opdaterer dine informationer, samt at din brug af Livsnettet ikke overtræder nogen gældende love og regler. Tænk nøje over hvilke informationer, du udleverer på din profil, og hvad du vælger at dele med andre. Oplys aldrig dine koder, kontonumre, CPR numre eller lignende.


  4. Når du opretter en profil, skal du indtaste et brugernavn. Du kan vælge dit eget navn, eller et 'alias' (kælenavn, osv). Dit brugernavn må ikke skabe forvirring eller være misledende eller overtræde copyright, patentregistrering eller være stødende eller vulgært. Du må ikke reklamere i dit brugernavn. Livsnettet forbeholder sig ret til at afvise et brugernavn. Du er fuldt ansvarlig for enhver handling, du foretager dig på Livsnettet. Vi forbeholder os enhver ret til at blokere eller helt afslutte en brugers profil med øjeblikkelig varsel, i fald vi vurderer det nødvendigt, og IP-adressen blokeres for fremtidig adgang.


  5. Når du opretter din profil, vil du ligeledes blive bedt om at vælge en adgangskode. Du alene er ansvarlig for at opretholde adgangskodens sikkerhed. Du må ikke bruge en anden brugers profil og/eller adgangskode, eller videregive din adgangskode til tredje part. Hvis du mistænker nogen for at bruge din profil eller have adgang til din adgangskode, skal du straks skrive til kontakt@livsnettet.dk.


  6. Når du har oprettet din profil, vil den i løbet af max tre dage blive godkendt, hvorefter du modtager en mailbekræftelse. Hvis du ikke modtager denne mail, eller oplever problemer med adgangen til Livsnettet, skal du skrive til kontakt@livsnettet.dk Husk at beskrive problemet samt oplyse email og/eller brugernavn.


  7. Du må ikke oprette profiler i en andens navn. Du må ikke udgive dig for at være en anden eller bruge urigtige data på Livsnettet. Livsnettet påtager sig ikke ansvar for kommunikation eller materiale, som brugerne sender til hinanden. Du har selv ansvaret for, hvad du skriver i et åbent rum og kan blive gjort ansvarlig herfor. Du skal således overholde gældende lovgivning. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg uden varsel. Du skal rapportere misbrug af Livsnettet ved at skrive til kontakt@livsnettet.dk


  8. På Livsnettet er vi meget opmærksomme på det positive fokus. Sørg således for at anvende anstændigt sprog, værdig optræden og udvise respekt og empati overfor andre. Du tager i betragtning, at det skrevne ord kan virke hårdt eller stødende, samt at misforståelser nemt opstår. Ironi og sarkasme kan f.eks. være næsten umuligt at forstå. Du accepterer hermed også, at der kan være andre brugere, der ikke har samme værdier eller overbevisninger, som du selv og bedes så vidt muligt udvise såvel tålmodighed, indlevelse og tilgivende adfærd. Livsnettet er et upolitisk forum.


  9. Livsnettet er IKKE en dating-side. Det er ikke tilladt at komme med kommentarer eller opfordringer af sexuel karakter til andre brugere.


  10. Når du opretter profil, sker der en registrering af dine personlige oplysninger i en lukket database. Ved oprettelse giver du os ret til at fremsende dig nyheder eller relevante tilbud. Du kan på ethvert tidspunkt slette din profil ved at sende en mail til kontakt@livsnettet.dk. Bemærk, at når din profil slettes, slettes samtidig alle dine data, indlæg, billeder m.v. og kan ikke rekonstrueres.


  11. Dine data kan på anonymt niveau indgå i undersøgelser med henblik på statistik, forskning eller tendensvurderinger. Dine personhenførbare personlige data vil i de tilfælde være fjernet, med mindre du har givet os tilladelse til andet. Dine oplysninger lagres i et datamiljø, der er så sikkert, som det efter rimelighedens grænser lader sig gøre. Selvom Livsnettet forsøger at beskytte dine data, kan vi ikke fuldt ud garantere for ukrænkelig sikkerhed. Livsnettet kan heller ikke garantere for følgerne af eventuelle sikkerhedsbrud og kan på ingen måde stilles til ansvar herfor.


  12. Livsnettet er udelukkende til personligt brug og må ikke anvendes til reklame, kommerciel interesse eller salg medmindre dette specifikt er skriftligt aftalt, anmodet om hos eller godkendt af Livsnettet. Du må kun lægge materiale (af alle tænkelige slags) på Livsnettet, som du har rettigheder til. Livsnettet fralægger sig ansvar for brugernes indhold og rettigheder til dette. Du accepterer ikke at bruge, kopiere eller på nogen måde distribuere materiale fra Livsnettet, medmindre skriftlig accept hertil specifikt er givet i hvert tilfælde.


  13. Livsnettet er uafhængig af faglige, politiske, religiøse eller økonomiske særinteresser. Det er Livsnettet mål at tjene brugerne på den bedste og mest forsvarlige måde uden skelen til særinteresser. Denne uafhængighed og integritet er en afgørende hjørnesten i Livsnettets arbejde for at sikre maksimal gensidig tillid.


  14. På nuværende tidspunkt er det gratis at oprette profil på Livsnettet. Selvom det ikke er nuværende plan at lave brugerbetaling for Livsnettet, accepterer du med din oprettelse, at Livsnettet forbeholder sig ret til at ændre brugerbetingelser, herunder også brugerbetaling. Det vil i så fald blive varslet på Livsnettet.


  15. Det er ikke tilladt at lave nogen former for reklame, indsamlinger (ej heller af underskrifter) eller anden annoncering uden skriftlig specifik tilladelse fra Livsnettet. Det er ikke tilladt at rekruttere brugere til fora eller grupper uden for Livsnettet.


  GENERELLE HANDELSBETINGELSER


  Bestilling og levering

  Din bestilling sker online via Livsnettets hjemmeside. Ved bestillingen og betaling modtager du pr. e-mail en ordrebekræftelse på dit medlemskab – normalt indenfor 10 minutter. Livsnettet påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller forsinkelser i levering, som skyldes tekniske problemer hos køber eller fejl i mailadresse oplyst af køber.


  Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. Fortrydelsesretten gælder fra modtagelsen. For at udnytte fortrydelsesretten skal kontakte Livsnettet inden for 14 dage og vi refunderer det fulde beløb.


  Information om og fornyelse af medlemskab

  Ved køb af medlemskab accepterer du, at Livsnettet retter elektronisk henvendelse til dig om udløbsdato, fornyelsesmuligheder m.m. forud for kortets udløb. Vi tilbyder IKKE automatisk fornyelse af dit medlemskab.


  Ansvarsbegrænsning og forbehold

  Livsnettet forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der kan påvirke dig væsentlig som tidligere køber, vil du modtage mail herom. De gældende betingelser vil altid være tilgængelig på Livsnettets hjemmeside. Der tages forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiden.


  Betaling og sikkerhed

  Betaling kan foretages med Dankort, VISA/Dankort, Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Debit, Maestro, American Express, Diners/discover og JCB.


  Medlemskaber og donationer er ikke pålagt moms.


  Kreditkorttransaktioner sker på en separat sikret server med fuld kryptering af alle kreditkortoplysninger. Livsnettet samarbejder med EPAY for at opretholde en sikker betalingsløsning. Denne løsning opfylder alle NETS krav for sikre betalingsløsninger. Dine kreditkortoplysninger vil ikke blive gjort tilgængelige for andre virksomheder, organisationer eller tredjemand.


  Behandling af personoplysninger / privatlivspolitik

  For at kunne genkende dine oplysninger ved dit næste besøg på Livsnettets hjemmeside, placeres en ‘cookie’ på din computer. Denne ‘cookie’ bruges også til at følge din indkøbskurv og til statistiske formål. Personoplysninger behandles fortroligt af Livsnettett, og de oplyste data udleveres ikke til tredjemand.


  Force Majeure

  Som følge af force majeure ophører Livsnettets forpligtelser. Er perioden under force majeure længere end to måneder har såvel du, som Livsnettet, ret til at ophæve aftalen.


  Lovvalg og tvister

  Køb af medlemskab gennem Livsnettets hjemmeside, er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Livsnettet vedr. ovenstående vilkår, skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.  `