Loading...

  KOMMENDE PROJEKTER


  MØD NYE MENNESKER I DIT LOKALOMRÅDE
  Vi mødes altid den 1. Søndag i måneden til hyggelig fællesspisning.


  GRUPPER I ALLE REGIONER
  Støtte, sparring og inspiration. Dine livserfaringer i selvhjælpegrupper er værdifulde. Vi mødes udfra tesen ”Når vi løfter i flok, kan vi flytte bjerge”.


  DANMARKS STØRSTE JULEFEST
  Uanset livssituation har vi alle ret til JULEGLÆDE, og vi inviterer derfor igen i år til en unik og anderledes julefest. Vi har de sidste mange år stået bag de største julefester nogensinde og i år gentager vi successen.

  ⁣ER DU SÆRLIGT SENSITIV? TAG TESTEN HER

  Nov 27 '17 | Af Redaktionen

  Besvar hvert af nedenstående spørgsmål i overensstemmelse med, hvad du føler/oplever.


  Svar “sandt”, hvis det i det mindste eller i nogen grad er sandt for dig.

  Svar “falsk”, hvis det ikke er særlig sandt eller slet ikke sandt for dig.


  1. Jeg synes at være opmærksom på det subtile og det uhåndgribelige i mine omgivelser.


  2. Andre menneskers stemninger påvirker mig.


  3. Jeg er tilbøjelig til at være meget følsom over for smerte.


  4. På travle dage har jeg behov for at trække mig tilbage, til sengen eller et mørkt værelse eller et andet sted, hvor jeg kan få noget privatliv og blive fri for stimulering.


  5. Jeg er særligt følsom over for virkningerne af koffein.


  6. Jeg bliver let overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte, grove tekstiler eller sirener i nærheden.


  7. Jeg har et rigt, sammensat indre liv.


  8. Jeg bliver ilde til mode af høje lyde.


  9. Jeg bliver dybt bevæget af kunst eller musik.


  10. Jeg er samvittighedsfuld.


  11. Jeg bliver let forskrækket.


  12. Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave noget på meget kort tid.


  13. Når mennesker befinder sig dårligt i et fysisk miljø, ved jeg for det meste, hvad der skal gøres for at gøre det mere behageligt (såsom at ændre belysningen eller siddepladserne).


  14. Jeg bliver irriteret, når man prøver at få mig til at gøre mange ting på én gang.


  15. Jeg gør mig megen umage for at undgå at begå fejltagelser eller at glemme ting.


  16. Jeg gør det til et princip at undgå volds prægede film og tv-show.


  17. Jeg bliver stimuleret på en ubehagelig måde, når der foregår en masse omkring mig.


  18. Det at være meget sulten skaber en stærk reaktion i mig, som afbryder min koncentration eller stemning.


  19. Forandringer i mit liv ryster op i mig.


  20. Jeg bemærker og nyder sarte eller fine dufte, smage, lyde, kunstværker.


  21. Jeg prioriterer det højt at indrette mit liv, så jeg undgår rystende eller overvældende situationer.


  22. Når jeg er nødt til at konkurrere eller til at blive iagttaget, mens jeg udfører en opgave, bliver jeg så nervøs eller usikker, at jeg klarer mig meget dårligere, end jeg ellers ville have gjort.


  23. Da jeg var barn, syntes mine forældre og lærere at opfatte mig som sensitiv eller genert.  Tæl dine svar


  Hvis du svarede “Sandt” til 12 eller flere af spørgsmålene, er du sandsynligvis særligt sensitiv. Selv om der kun er nogle få udsagn, der er sande for dig, men de til gengæld er meget betydningsfulde, kan du også være særligt sensitiv. (Elaine N. Aron: Særligt sensitive mennesker, Borgen 2008 side 23 f.)  Lidt om at være Særligt Sensitiv (HSP)
  Personlighedstrækket

  Ca. hvert femte menneske er født med et nervesystem, der er ekstra modtageligt for indre og ydre stimuli af enhver art; stimuli, der samtidig bearbejdes dybere og mere nuanceret, end det sker hos andre.

  Den amerikanske psykolog og pioner Elaine N. Aron, har forsket i det sensitive personlighedstræk i mange år. Hun har introduceret betegnelsen HSP (Highly Sensitive Person). Sensitiviteten er genetisk bestemt, og den giver både fordele og udfordringer.


  Forskning viser, at sensitive profiterer ekstra af en opvækst med forståelse og anerkendelse, og at de får det vanskeligere end andre under en uhensigtsmæssig opvækst. Mange dårlige oplevelser kan bl.a. føre til lavt selvværd og negative tanker. Heldigvis er det muligt at bearbejde dette som ung eller voksen, idet man som sensitiv også profiterer ekstra af det gode samvær i sin egen voksenfamilie, af gode venskaber og givende terapier.


  Endnu er trækket ikke alment anerkendt i Danmark, og det kan gøre det ekstra svært både selv at acceptere sine behov for pauser og afskærmning fra stimuli – og at blive respekteret og taget alvorligt af pårørende, hos lægen, i jobcentret, på arbejdspladsen osv.


  Det sensitive personlighedtræk er et vilkår, det er ikke en diagnose. Hvis der er en passende grad af stimulering, så giver sensitiviteten ikke problemer, derfor vil det heller ikke kunne blive en diagnose i fremtiden. Vores måde at indrette samfundet på kan i høj grad udfordre sensitive personer, fordi det er svært for den enkelte at undgå at blive bombarderet af mange sanseindtryk.


  Sensitives fordele

  De karakteristiske styrker hos mennesker med det særligt sensitive personlighedstræk er:


  • Et rigt indre liv, en levende forestillingevne

  • God observationsevne

  • Stor empati og et venligt væsen

  • Evnen til at få idéer og se muligheder for konstruktive løsninger

  • Evnen til at koncentrere sig dybt – især uden forstyrrelser

  • En høj kvalitetssans

  • Evnen til at reflektere, at tænke over og lære af hændelser

  • Høj etik og stor retfærdighedssans

  • Særligt sensitive er ofte visionære mennesker


  Sensitive glæder sig over og falder til ro ved det, der er ægte, kærligt, smukt, fantasifuldt, intelligent og ikke mindst meningsfuldt – og de lider i særlig grad under støj og forurening, ufred og uretfærdighed.  Sensitives udfordringer

  Det sensitive nervesystem arbejder på højtryk for at bearbejde ekstremt mange indtryk, og det risikerer derfor jævnligt at blive overbelastet. Det betyder, at en sensitiv kan blive udmattet, overgearet eller irritabel. Sensitive kan ’overvældes’ af summen af lys, lyde, lugte, samt andres og egne tanker og følelser.


  Særligt sensitive genkender ikke sig selv i omgivelsernes reaktioner. Det kan skabe usikkerhed og følelsen af at være anderledes eller forkert.


  Iflg. Elaine N. Arons forkning er ca. 70 % af de særligt sensitive mennesker indadvendte, mens 30 % er udadvendte, dvs.meget sociale mennesker, der dog i lige så høj grad risikerer overstimulering.


  En del af de særligt sensitive mennesker er såkaldt nyhedssøgende sensitive (High-Sensation Seeking, HSS). De trives med at møde nye mennesker og opleve ikke-rutineprægede ting, hvor tempoet kan være højt – og de har samtidig det sensitive nervesystem med behov for ro. Disse modsatrettede behov kan være et stort dilemma.


  Mindst 80 % af de højtbegavede er samtidig særligt sensitive iflg. den danske psykolog Ole Kyed.


  Mange særligt sensitive mennesker vokser op i et støttende og anerkende miljø og finder efterhånden strategier til at håndtere deres udfordringer som sensitive. Samtidig har de ofte haft en følelse af at være anerledes og har undret sig over, hvad det hang sammen med.


  Den måde, vi har indrettet samfundet på, herunder heldagsskolen og et krævende arbejdsmarked, har en klar tendens til at spidsbelaste særligt sensitive mennesker og gøre det sværere at realisere trækkets styrker. Det kan opleves som en stor udfordring at skabe sig hensigtsmæssige vilkår som sensitiv – og samfundsøkonomisk kan det ses som et spild af gode resurser, når de sensitive styrker ikke kommer i spil fx i arbejdslivet. Som forening vil vi bidrage til at ændre på disse forhold.


  Lev bedre med dit særligt sensitive træk

  For at undgå stresstilstande er det vigtigt, at den enkelte særligt sensitive lærer sine egne behov og grænser at kende og finder måder til at mindske overstimulering.


  For mange sensitive kræver det en længere erkendelsesproces at komme frem til at tage sensitiviteten alvorligt, værdsætte styrkerne – og blive klar til at bruge den nødvendige tid i det daglige for at få nervesystemet i ro – og lade op, så man føler sig godt tilpas.


  Nervesystemet kan bringes i ro ved hvile, meditation (fx mindfulness), gåture i naturen og andre aktiviteter, hvor hjernen ’slås fra’. Pauser er vigtige, gerne i rolige og smukke omgivelser.


  På arbejdspladsen kan det give en tiltrængt pause at spise alene. Men når man vælger at bryde sociale normer, kan det være en stor fordel at fortælle sine kolleger, hvorfor man gør det, så det ikke ligger åbent for deres fortolkning. Jo mere omgivelserne ved, hvad det vil sige at være særligt sensitiv, jo mere ligetil og legalt kan det blive at håndtere sensitiviteten.


  Det er værd at huske på, at det særligt sensitive træk er et normalt træk med udfordringer og stærke kvaliteter.


  Særligt sensitive – når livet virkelig mærkes

  Sensitive er ofte ildsjæle, som har hjertet med og som lever med integritet og dedikation til det, som de tror på. De har ofte en levende og varm udstråling. De er ofte fast besluttet på at leve deres liv efter deres bedste overbevisninger, som er baseret på høj etik og stærke indre værdier. De kæmper og er parat til at gå langt for det, som er vigtigt for dem. Mange sensitive er eksperter i at holde deres sti ren, opføre sig ordentligt over for andre mennesker, sætte sig nogle gode spor og gøre en forskel i verden. Det kræver selvindsigt, selvbeherskelse og udholdenhed.


  Mange sensitive tør stille sig selv de store, dybe spørgsmål, som andre viger skræmte udenom. De tør gå mod strømmen og at lade deres nysgerrighed og egen indre stemme føre dem steder hen, som ingen har været før. Det at turde at betale den pris, at skille sig ud og være anderledes, for at følge sin egen vej, kræver uendeligt meget mod og styrke.


  Mange sensitive er søgende og bliver ved med at søge, ind til de finder en måde at leve på, hvor de føler sig tro mod sig selv. De lader sig sjældent nøje med et liv, hvor de ikke føler sig autentiske.


  Sensitive er også generelt gode til at skabe og finde mening. Vi ved inden for psykologien, at det at kunne finde en mening, når livet er svært, er en stærk beskyttelsesfaktor mod traumatisering. Jeg har talt med mange sensitive mennesker, som har klaret sig gennem følelsesmæssige tab og overgreb, med deres integritet intakt. De har bibeholdt deres værdier, nysgerrighed og fornemmelse af mening. Sensitive er gode til at udvikle sig. De er gode til at se ind i sig selv og lyse på det mørke, som måtte findes der.


  Ofte, når jeg taler med sensitive mennesker tænker jeg, at de er stærke. Det kan være svært for den sensitive selv at se, fordi vedkommende ofte har fokus på den vanskelige sårbarhed eller skrøbelighed, som også følger med trækket. Det er vigtigt at forstå, at du er begge dele. Du er både stærk og sårbar. Du er hverken stærk eller skrøbelig…du er både og!

  Ofte kan det være lettere at acceptere skrøbeligheden, når man også kan se styrken. Kan du tillade dig selv at være sårbar, når du kender din styrke?


  Kommentarer:

  Redaktionen ADMIN
  Nov 27 '17
  Nede i teksten Lige under spørgsmålene "⁣Hvis du svarede “Sandt” til 12 eller flere af spørgsmålene, er du sandsynligvis særligt sensitiv. Selv om der kun er nogle få udsagn, der er sande for dig, men de til gengæld er meget betydningsfulde, kan du også være særligt sensitiv."Nede i teksten Lige under spørgsmålene "⁣Hvis du svarede “Sandt” til 12 eller flere af spørgsmå...Læs mere...
  Redaktionen ADMIN
  Nov 27 '17
  Du skal blot svare sandt eller falsk til de 23 spørgsmål når du læser dem igennem.
  Redaktionen ADMIN
  Nov 27 '17
  ...har du læst artiklen? Klikket på linket oppe i artiklen?
  Redaktionen ADMIN
  Nov 27 '17
  Du skal klikke på overskriften til artiklen "Er du særligt sensitiv...". Det røde flet hvor der står "Hjælp til selvhjælp" er blot kategorien som artiklen ligger under
  Redaktionen ADMIN
  Nov 27 '17
  Ah okay. Nej man skal blot sammentælle antal svar som man svarer sandt til
  Du skal logge på eller oprette en profil for at kunne kommentere

  Relateret Artikler

  `